X
تبلیغات
من و ماشین فراری
ماشین های فراری

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:25  توسط ایلیا برادران جمیلی | 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:20  توسط ایلیا برادران جمیلی | 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:18  توسط ایلیا برادران جمیلی | 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:16  توسط ایلیا برادران جمیلی | 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:14  توسط ایلیا برادران جمیلی | 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:11  توسط ایلیا برادران جمیلی | 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:7  توسط ایلیا برادران جمیلی | 
فف

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم شهریور 1391ساعت 21:5  توسط ایلیا برادران جمیلی | 
 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 22:7  توسط ایلیا برادران جمیلی | 
سلام. من ایلیا برادران جمیلی هستم. به نظر من بهترین ماشین دنیا ماشین فراری است.

ماشین فراری تجهیزات زیادی دارد. و در آینده تجهیزات آن بیشتر خواهد شد.

ماشین فراری تجهیزاتش از جمله : باد شکن - ردیاب - و سیستم صوتی و تصویری دارد.

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 18:29  توسط ایلیا برادران جمیلی |